Introduktion till GDPR

Välkommen till Halssjukdomar Kartans sida om dataskydd och integritet, där vi tar upp viktiga aspekter kring den Allmänna Dataskyddsförordningen (GDPR). Den här sidan ger dig en utförlig översikt över hur vi hanterar personuppgifter, vilka rättigheter du som användare har och hur vi säkerställer att din information förblir skyddad. GDPR är en omfattande lagstiftning utformad för att skydda individers privatliv och reglera hanteringen av personuppgifter inom Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). I och med att vår webbplats riktar sig till personer inom dessa regioner, är vi fullt åtagande att efterfölja detta regelverk. Vi kommer här att detaljerat förklara våra rutiner kring insamling, användning, lagring och skydd av personuppgifter, samt hur du kan utöva dina rättigheter i enlighet med GDPR.

Insamling och Användning av Personuppgifter

På Halssjukdomar Kartan värderar vi din integritet högt och samlar bara in personuppgifter som är nödvändiga för att förbättra din upplevelse på vår webbplats och tillhandahålla relevanta tjänster. Personuppgifter kan inkludera, men är inte begränsade till, ditt namn, e-postadress och eventuellt hälsostatus relaterad till hals- och luftvägssjukdomar. Denna information kan användas för att skicka anpassade nyhetsbrev, ge tillgång till särskilda medlemsfunktioner eller för att kunna kontakta dig i samband med förfrågningar. Varje steg i insamlingsprocessen följer GDPR:s strikta riktlinjer, och vi ser till att all personlig information hanteras med största noggrannhet och ansvar.

Dina Rättigheter Enligt GDPR

Enligt GDPR har du flera fundamentala rättigheter som säkerställer din kontroll över dina personuppgifter. Dessa inkluderar rätten att få tillgång till dina data, rätten att rätta felaktiga uppgifter, rätten att bli glömd, rätten att begränsa behandling av dina uppgifter, samt rätten att invända mot viss typ av dataanvändning. För att utöva dessa rättigheter kan du när som helst kontakta oss via [email protected]. Vi åtar oss att svara på din förfrågan inom en månad och ge dig den information och de tjänster du behöver för att hantera dina personuppgifter.

Informationssäkerhet och Lagerhållning

För att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, ändring eller förstöring har vi implementerat stränga säkerhetsrutiner och tekniker. Vi använder oss av kryptering, brandväggar och andra säkerhetsteknologier för att förhindra dataintrång och säkerställa att dina uppgifter förblir konfidentiella. Vi lagrar också dina personuppgifter på säkra servrar och bevarar informationen endast så länge som det är nödvändigt för de syften de samlades in för, i enlighet med GDPR. Vår personal är välutbildad i dataskyddspraxis och vi utför regelbundna kontroller för att verifiera att våra interna riktlinjer och förfaranden håller högsta möjliga standard.

Kontaktinformation för Dataansvarig

För frågor eller begäran om information kring hur vi behandlar personuppgifter kan du kontakta vår dataansvarige via följande kontaktuppgifter: Wilhelm Lundqvist, Kungsportsavenyen 1, 411 36 Göteborg, Sverige, [email protected]. Vi är alltid redo att hjälpa till och svara på dina frågor kring dataskydd och integritet. Tveka inte att nå ut till oss med dina funderingar.