Integritetspolicyns Syfte och Omfattning

Integritetspolicyn för Halssjukdomar Kartan är framtagen för att transparent förklara hur vi samlar in, använder och skyddar den information som du som användare tillhandahåller när du besöker och använder vår webbplats halsakarta.su. Policyn omfattar alla personer som besöker vår webbplats och använder de tjänster som erbjuds därigenom. Vi förbinder oss att skydda din integritet och behandla dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning, däribland EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Denna integritetspolicy täcker både identifierbar och icke-identifierbar information som samlas in genom webbplatsens interaktioner och via e-post. Genom att använda vår tjänst godkänner du de villkor som beskrivs i denna policy.

Informationssamling och Användning

Vi insamlar personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss när du registrerar dig för tjänster, uppdaterar din användarprofil, skickar in frågor eller feedback, eller kommunicerar med oss på annat sätt. Det kan innebära namn, e-postadress, postadress och annan kontaktinformation. Vi samlar också in automatisk genererad information om din användning av vår webbplats, såsom din IP-adress, webbläsartyp, operativsystem, och sidor som du besöker för att förbättra vår service och innehåll. Denna information används också för analytiska ändamål och för att kunna visa mer målinriktade annonser.

Lagring och Säkerhet

Vi värnar om säkerheten för dina personuppgifter och använder lämpliga fysiska, administrativa och tekniska åtgärder för att skydda informationen från obehörig åtkomst, förändring, avslöjande eller förstörelse. Uppgifterna lagras på säkra servrar och behandlas konfidentiellt av behörig personal och leverantörer som är bundna av sekretessavtal. Vi bevarar din information så länge det är nödvändigt för de ändamål som de samlades in för, i enlighet med vår policy och gällande lagstiftning.

Användarens Rättigheter

Som användare har du rätt att få tillgång till de personuppgifter vi har om dig och begära korrigering eller radering av dessa uppgifter. Du har också rätt att begära en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter eller invända mot denna behandling. Vidare har du rätt att begära att få dina uppgifter överförda till en annan organisation (dataportabilitet). Om du vill utöva någon av dessa rättigheter kan du kontakta oss via [email protected].

Cookies

Vi använder cookies och liknande tekniker för att förbättra användarupplevelsen, analys och personanpassning av innehåll och annonser. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator eller mobil när du besöker webbplatsen. Du kan kontrollera och hantera cookies genom inställningarna i din webbläsare. Notera att om du väljer att inaktivera cookies kan det påverka funktionen och användarupplevelsen på webbplatsen.

Kontaktuppgifter till Ansvarig

För frågor och information om denna integritetspolicy och behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta oss via följande uppgifter:
Namn: Wilhelm Lundqvist
Postadress: Kungsportsavenyen 1, 411 36 Göteborg, Sverige
E-post: [email protected]