Inlägg efter tagg: personuppgifter

0

Integritetspolicy

Denna sida ger en översikt över Halssjukdomar Kartans integritetspolicy, som beskriver hur vi samlar in och behandlar personuppgifter. Policyn förklarar användarnas rättigheter, hur vi använder cookies och hur du kan kontakta oss för frågor om dina uppgifter.
0

GDPR Information

Denna sida förklarar Halssjukdomar Kartans åtagande till GDPR och hur vi skyddar användarnas personuppgifter. Här finner du information om dina rättigheter, vår datainsamlingsmetoder och säkerhetsåtgärder, samt kontaktinformation till den dataansvarige.