Hur man känner igen varningssignalerna för en stroke
0

Hur man känner igen varningssignalerna för en stroke

En stroke kan vara livshotande, så det är viktigt att känna igen varningssignalerna. Först och främst kan man uppleva plötsliga förlamningar eller svaghet på ena sidan av kroppen. Andra tecken kan vara förvirring, talsvårigheter och problem med att förstå vad andra säger. Dessutom kan man få synproblem, yrsel och svårigheter att gå. Om någon av dessa symtom uppträder, är det viktigt att agera snabbt och söka läkarvård omedelbart.