Hur man känner igen varningssignalerna för en stroke

1. Vad är en stroke och varför är det viktigt att känna igen varningssignalerna?

En stroke är en akut medicinsk situation där blodtillförseln till en del av hjärnan plötsligt avbryts, vilket kan leda till att hjärnceller skadas eller dör. Det finns två huvudtyper av stroke: ischemisk stroke, som orsakas av en blodpropp som blockerar ett blodkärl i hjärnan, och hemorragisk stroke, som orsakas av att ett blodkärl brister och blöder i eller runt hjärnan. Stroke är en av de främsta orsakerna till funktionshinder och dödsfall över hela världen, så det är viktigt att känna igen varningssignalerna och söka omedelbar medicinsk hjälp om man misstänker en stroke.

2. Använd F.A.S.T. metoden för att känna igen strokevarningssignaler

F.A.S.T. är en akronym som används för att snabbt identifiera de mest vanliga varningssignalerna för stroke. Den står för:

Ansikte (Face)

En plötslig försvagning eller förlamning i ansiktet, speciellt på ena sidan, är ett vanligt tecken på stroke. Be personen att le eller visa tänderna – om det ena sidan av ansiktet hänger ner eller är förlamat kan det vara en stroke.

Arm

En stroke kan orsaka försvagning eller förlamning i ena armen. Be personen att sträcka ut båda armarna framför sig med handflatorna uppåt – om den ena armen sjunker ner eller är förlamad kan det vara en stroke.

Tal (Speech)

Stroke kan leda till svårigheter att tala eller att förstå tal. Be personen att upprepa en enkel mening – om talet är sluddrigt, långsamt eller svårt att förstå kan det vara en stroke.

Tid (Time)

Om någon upplever något av dessa symtom är det viktigt att agera snabbt och ringa 112 för att få akut medicinsk hjälp.

3. Andra vanliga varningssignaler för stroke

Utöver F.A.S.T.-symtomen finns det flera andra tecken som kan tyda på en stroke, inklusive:

 • Plötslig förvirring, problem att tänka klart eller minnesförlust
 • Plötslig svårighet att gå, förlust av balans eller koordination
 • Plötsliga synproblem på ett eller båda ögonen
 • Plötslig och kraftig huvudvärk utan någon uppenbar anledning

Om du upplever något av dessa symtom, eller ser någon annan som gör det, är det viktigt att agera snabbt och söka omedelbar medicinsk hjälp.

4. Riskfaktorer för stroke

Det finns flera riskfaktorer som kan öka sannolikheten för att utveckla en stroke, inklusive:

 • Ålder – risken för stroke ökar med åldern, speciellt efter 65 års ålder
 • Ärftlighet – personer med familjemedlemmar som haft stroke har större risk att drabbas själva
 • Högt blodtryck – långvarigt högt blodtryck är den största riskfaktorn för stroke
 • Rökning – rökare har dubbelt så stor risk att drabbas av stroke jämfört med icke-rökare
 • Diabetes – diabetiker har en ökad risk för stroke på grund av förhöjda blodsockernivåer

Att känna till dina riskfaktorer och arbeta för att minska dem kan hjälpa dig att förebygga en stroke.

5. Vad du kan göra för att förebygga stroke

För att minska risken för stroke bör du vidta följande åtgärder:

 • Övervaka och kontrollera ditt blodtryck regelbundet
 • Sluta röka
 • Ät en hälsosam och balanserad kost
 • Utöva regelbunden fysisk aktivitet
 • Begränsa alkoholkonsumtionen

Genom att göra hälsosamma livsstilsval kan du minska risken för att drabbas av en stroke.

6. Behandling av stroke och vikten av tidig intervention

Tidig behandling av stroke är avgörande för att minimera skador på hjärnan och öka chansen för en framgångsrik återhämtning. Ju snabbare en person får behandling för en stroke, desto bättre är deras chanser att överleva och återhämta sig. Behandlingsalternativen för stroke varierar beroende på om det är en ischemisk eller hemorragisk stroke, men kan inkludera mediciner för att lösa upp blodproppar, kirurgi för att reparera skadade blodkärl eller rehabilitering för att hjälpa till med återhämtningen efter en stroke.

Att känna igen varningssignalerna för en stroke och agera snabbt för att få akut medicinsk hjälp kan rädda liv och förbättra chanserna för en framgångsrik återhämtning.